Románia és Magyarország integrációja az Európai Únióba jelentősen csökkentette a múltban az országokat elválasztó adminisztratív akadályokat, ami egy olyan folyamathoz vezetett, amely az emberek, az áruk és a tőke szabad mozgását növeli. Az Európai Únió konszolidációs folyamatának szerves részeként az országok elkezdték a jogszabályok összehangolását, de ennek ellenére még mindig jelentős különbségek vannak a különféle közigazgatási rendszerek között. Szükségessé vált a magas színvonalú közszolgáltatások nyújtása, amelynek fontosságát elismerték a pályázatban partnerként résztvevő önkormányzatok. A hatékony, modern közigazgatás jelentős mértékben befolyásolja a helyi közösségek jólétét. Egy folyamatosan változó környezetben, amely a modern társadalom jellemvonása, a helyi önkormányzatoknak folyamatosan javítaniuk kell teljesítményüket, azonosítaniuk és alkalmazniuk kell az egyre újabb és hatékonyabb megoldásokat a kihívások kezelésére. Ebben az összefüggésben Románia és Magyarország öt közigazgatási területe (Élesd, Sólyomkővár, Margitta – Romániából, Szarvas és Berettyóújfalu – Magyarországról) úgy döntött, hogy folytatja az együttműködést és növeli annak intenzitását, azzal a céllal, hogy közszolgáltatások minősége javuljon. Ennek következtében Élesd városa, mint vezető partner (projekt lider), Sólyomkővár községgel, Margitta Municípiummal, Szarvas Helyi Önkormányzatával és Berettyóújfalu helyi Önkormányzatával együttműködve megvalósítja a “KÖZIGAZGATÁSI HÍD A ROMÁN-MAGYAR HATÁRMENTI VÁROSOK KÖZÖTT” projektet, azonosító: ROHU 179, időtartam: 2018. December 1 és 2020. Február 29 között. A projektet az Interreg V-A Románia- Magyarország 2014-2020 program támogatja. A projekt fő célja a határmenti közepes és kis közigazgatási egységek határokon átnyúló szakmai interakciójának javítása, ezáltal hozzájárulva az általuk nyújtott közszolgáltatások minőségének növeléséhez. A cél a határmenti települések fejlesztése, valamint a helyi közigazgatás általános minőségének javítása. A három konkrét célkitűzésünk a következők: A helyi közigazgatás kapacitásának növelése a magas színvonalú közszolgáltatások nyújtásában; A közigazgatás és a helyi közösségek közötti kommunikáció erősítése helyi szinten; Fenntartható együttműködési mechanizmusok létrehozása a határon átnyúló tapasztalatcserék javítása érdekében. A kitűzött célok és tevékenységek révén, a projekt megfelel a 11/b1 beruházási prioritásnak az Interreg V-A Románia – Magyarország 2014-2020 program keretén belül és összhangban van a célkitűzésekkel, amelynek a végső célja a közigazgatási intézmények kapacitásának javítása a jobb és hatékonyabb határon átívelő szolgáltatások nyújtása érdekében. A projekt partnereink igényei alapján a pályázat a következő témákra összpontosít: helyi költségvetés kezelése; a modern kommunikációs technológiákat / eszközöket támogató irányelvek feltérképezése, az adatkezelési kapacitás javítása, a közigazgatási tevékenységek átláthatóságának növelése és a döntéshozatalban való részévétel előmozdítása. A projekt elsősorban a résztvevő hivatalok különböző szervezeti egységeit szólítja meg, javítva az eszközeiket és munkamódszereiket, hatékonyságuk növelésével és nem utolsó sorban a képességek fejlesztése az alkalmazottak határon átívelő találkozókon való részvétele által. A pályázat kedvezményezettjei végső soron az együttműködési programban részt vevő öt közösség lakossága. A pályázat során a partnerek 10 találkozót szerveznek (határon átívelő workshop jellegű találkozás) és két közös, kötetlen helyi tanácsi gyűlést, amelyek szilárd kommunikációs platformot teremtenek a résztvevők számára technikai szinten. Ezen kívül minden partner a többi négy projektpartnerrel folytatott együttműködés alapján tevékenységeket dolgoz ki, amely hozzájárul a szükséges kapacitás növeléséhez a helyi kihívások kezelésére nézve. Ugyanakkor sor kerül szoftverek, informatikai és egyéb kapcsolódó berendezések / szolgáltatások megvásárolására, amelyek javítják a közigazgatási intézmények által nyújtott szolgáltatások teljesítményét. A projektpartnerek kidolgoznak közös, határon átívelő fejlesztési stratégiákat és összehasonlító tanulmányokat dolgoznak ki különféle témákban, mint: döntéshozatal átláthatósága, modern kommunikációs eszközök használata a lakosokkal való kapcsolattartásban, az adatkezelés javítása helyi szinten. A projekt teljes költségvetése 362500 euró, és 2018. december 1-jétől kezdődően 15 hónapig tart. Az Interreg V-A Románia- Magyarország program célja a közös román-magyar projektek finanszírozása, amelyek foglalkoznak a határ két oldalán azonosított szükségletekkel, amelyek közös megközelítést és innovatív megoldásokat igényelnek, hozzájárulva ezzel a támogatható terület fenntartható fejlődéséhez. A program a régióban végrehajtott határokon átnyúló együttműködési programok folytatása, amelynek teljes költségvetése körülbelül 232 millió euró, amelyből 189 millió euró vissza nem térítendő támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alapból. A program támogatható területe: Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye a határ román oldalán valamint Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék a magyar oldalon.