Integrarea în Uniunea Europeană a României şi a Ungariei a redus considerabil barierele administrative care separau ţările în trecut, conducând spre un proces menit să stimuleze libera mişcare a persoanelor, bunurilor şi a capitalului. Ca şi parte integrantă a procesului de consolidare a Uniunii Europene, tările au demarat procedura de armonizare a legislaţiei la nivel naţional, însă în continuare există diferenţe considerabile între diverse sisteme administrative. Furnizarea unor servicii publice de calitate crescută a devenit o necesitate, a cărei importanţă a fost recunoscută cu promptitudine de către administraţiile locale implicate în parteneriatul din proiect. O administraţie eficientă, modernă poate face diferenţa în ceea ce priveşte starea de bine a comunităţilor locale. Într-un mediu aflat în continuă schimbare, mediu care caracterizează societăţile moderne, autorităţile locale sunt nevoite să îşi îmbunătățească permanent performanţa, să identifice şi să aplice soluţii noi şi mult mai eficiente pentru a face față provocărilor. În acest context, cinci unităţi administrativ- teritoriale din România şi Ungaria (Aleşd, Şinteu și Marghita din România, Szarvas şi Berettyóújfalu din Ungaria) au decis să continue şi să crească intensitatea cooperării anterioare, cu scopul de a îmbunătăţi calitatea serviciilor publice pe care le furnizează comunităţilor. Drept rezultat, Primăria Oraşului Aleşd în calitate de Beneficiar Lider, în cooperare cu Comuna Şinteu, Municipiul Marghita, Autoguvernarea Locală a orașului Szarvas şi Autoguvernarea Locală a orașului Berettyóújfalu vor implementa proiectul “POD ADMINISTRATIV ÎNTRE ORAȘELE DIN ZONA TRANSFRONTALIERĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ”, cod ROHU 179, între 1 decembrie 2018 şi 29 februarie 2020. Proiectul este finanţat prin Programul Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020. Obiectivul principal al proiectului este îmbunătăţirea interacţiunilor profesionale transfrontaliere la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale de mărime medie şi mică din zona de graniţă, contribuind astfel la creşterea calităţii servicilor publice pe care acestea le oferă. Scopul este ca aceste unităţi să se dezvolte pe baza bunelor practici identificate în zona de graniţă şi să îmbunătăţească nivelul general al calităţii activităţii de administraţie publică locală. Cele 3 obiective specifice sunt: Creşterea capacităţii administraţiei publice locale în furnizarea unor service publice de calitate ridicată; Întărirea comunicării dintre administraţia publică şi comunităţi la nivel local; Stabilirea unor mecanisme sustenabile de cooperare cu scopul de a îmbunătăţi schimburile transfrontaliere. Prin obiectivele şi activităţile stabilite, proiectul se încadrează în Prioritatea de Investiţie 11/b1 a Programului Interreg V-A România-Ungaria 2014-2020 şi corespunde obiectivelor acestei priorităţi, având drept scop final îmbunătăţirea capacităţii instituţionale comune în vederea furnizării de servicii mai bune la nivel transfrontalier. Bazându-se pe necesităţile partenerilor de proiect, proiectul va fi centrat pe următoarele subiecte de interes: gestionarea bugetului local; politicile care promovează tehnologiile / instrumentele moderne de comunicare; îmbunătăţirea capacităţii de gestionare a datelor; creşterea transparenţei activităţilor administraţiei publice şi promovarea proceselor participative în luarea deciziilor. Proiectul se adresează în principal diverselor departamente din cadrul primăriilor partenere, prin îmbunătăţirea instrumentelor şi procedurilor de lucru ale acestora, prin creşterea eficienţei lor, şi, nu în ultimul rând, prin dezvoltarea de abilităţi de lucru prin participarea angajaţilor la procesul transfrontalier de învăţare iniţiat prin acest proiect. Beneficiarul final al proiectului este publicul general din cele 5 comunităţi implicate în programul de cooperare. Pe parcursul implementării proiectului, partenerii vor organiza 10 întâlniri (întâlniri transfrontaliere şi de tip workshop) și 2 şedinţe comune, informale de consilii locale, evenimente care vor genera o platformă solidă de comunicare la nivel tehnic între participanţi. În plus, fiecare partener va dezvolta, pe baza cooperării cu ceilalţi patru parteneri de proiect, activităţi pilot, activități care vor contribui la creşterea capacității de a face față provocărilor locale. De asemenea, vor fi achiziţionate echipamente de tip software, IT şi alte echipamente / servicii conexe, care vor îmbunătăţi gradul de performanţă a serviciilor oferite de către instituțiile administraţiei publice. În comun, partenerii de proiect vor crea strategii de dezvoltare transfrontalieră şi studii comparative pe diverse teme de interes, cum ar fi: transparenţa în luarea de decizii; utilizarea instrumentelor moderne de comunicare în relaţia cu cetăţenii; îmbunătăţirea gestionării datelor la nivel local. Proiectul are un buget total de 362.500 euro şi se va derula pe o perioadă de 15 luni, începând cu data de 1 decembrie 2018. Programul Interreg V-A România-Ungaria este destinat finanțării unor proiecte comune româno-ungare, care abordează nevoi identificate pe ambele părți ale graniței şi care necesită o abordare comună, precum şi soluții inovative, contribuind astfel la dezvoltarea sustenabilă a zonei eligibile. Programul este o continuare a programelor de cooperare transfrontalieră implementate în regiune şi dispune de un buget total de aproximativ 232 milioane euro, din care 189 milioane de euro reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională. Zona eligibilă a programului cuprinde judeţele Arad, Bihor, Satu Mare şi Timiş pe partea română a graniței şi judeţele Békés, Csongrád, Hajdú-Bihar și Szabolcs-Szatmár-Bereg, pe partea ungară a acesteia.