MARGHITA

Municipiul Marghita este situat în partea de vest a României, respectiv în partea de nord a județului Bihor, la marginea Câmpiei de Vest, pe malul drept al râului Barcău, aproape de confluența acestuia cu Valea Bistrei. La sudul Marghitei, drumul județean 191 leagă orașul de Oradea, iar la nord acesta se continuă către Tășnad, Careiși Satu Mare. Drumul național 19B plasează Marghita între Săcuieni și orașul Șimleul Silvaniei din județul Sălaj. Municipiul Marghita este situat la o distanță de 30 km de granița dintre România și Ungaria. Aproape de oraș se află trei puncte de trecere a frontierei (Borș,Săcuieni, Valea lui Mihai). Suprafața totală a Marghitei, incluzând și localitățile aparținătoare Cheț și Ghenetea, este de 8.373 ha. Prima atestare documentară a așezării datează din anul 1216. După al Doilea Război Mondial, Marghita a cunoscut o dezvoltare riguroasă din punct de vedere economic, transformându-se într-o comună industrial-agrară, cu ateliere și fabrici de confecții îmbrăcăminte și încălțăminte, mobilă, mașini unelte și unități agro zootehnice. În organizarea administrativ- teritorială de atuci, Marghita a fost centru de plasă și apoi raion. În anul 1967 Marghita devine oraș, fapt care facilitează dezvoltarea actualului centru administrativ. Revoluția din 1989, care a dus la prăbușirea regimului comunist din România, a deschis și pentru Marghita un drum nou. S-a început procesul de privatizare, s-au restituit pământurile și s-au înființat mai multe societăți comerciale private. Mulți oameni și-au deschis propria afacere. Partidele politice democratice, interzise de comuniști timp de cinci decenii, își fac din nou simțită prezența. La 23 decembrie 2003 Marghita a fost declarată municipiu, prin lege votată de Parlamentul României. Municipiul Marghita are ca subdiviziuni administrativ-teritoriale doua sate: Ghenetea și Cheț. Prima atestare documentară a satului Ghenetea este din anul 1332. În ceea ce privește satul Cheț prima atestare documentară este din anul 1397.

ALESD

Oraşul Aleşd este aşezat în partea de est a judeţului Bihor, pe D.N. 1 (E 60) la 38 km de municipiul Oradea şi la 112 km de municipiul Cluj-Napoca. Aleşdul se situează în depresiunea Vad-Borod, pe râul Crişul Repede, la o altitudine medie de 224 m, la poalele Munţilor Plopiş la nord-est şi la poalele Munţilor Pădurea Craiului la sud de oraş. În componenţa oraşului intră azi patru localităţi: Aleşd, Peştis, Tinăud şi Pădurea Neagră. Oraşul ocupă o suprafaţă de 71,95 km². Conform recensământului efectuat în 2011, populaţia oraşului Aleşd se ridică la 10.066 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (60,94%). Principalele minorităţi sunt cele de maghiari (15,49%), romi (12,05%) şi slovaci (6,19%). Localitatea Aleşd a fost declarată oraş în anul 1968. Oraşul Aleşd este înfrăţit cu oraşele Kaba din Ungaria, Băcioi din Republica Moldova şi Stará Ľubovňa din Slovacia. Activităţi specifice zonei: exploatarea şi prelucrarea lemnului, exploatarea şi comercializarea pietrei şi materialelor pentru construcţii, industria încălţămintei, agricultură. Obiective turistice: Cetatea Piatra Şoimului, Peştera Piatra Jurcoaiei, Ştrandul cu apă termală de la Aleşd, Castelul Bathyany (azi parte componentă a Spitalului Orăşenesc Aleşd), Biserica de lemn ,,Buna Vestire” din Peştiş, Biserica ,,Sfântul Dumitru” din Tinăud, Castelul de vânătoare Zichy (azi mănăstirea ,,Sfântul Ilie”) şi Biserica de lemn ,,Adormirea Maicii Domnului” a Mănăstirii ,,Sfântul Ilie”. Primăria oraşului Aleşd funcţionează în centrul oraşului, pe strada Bobâlna nr. 3, având 82 de angajaţi. Consiliul Local este format din 17 consilieri. Primăria Oraşului Aleşd are în subordine: Spitalul Orăşenesc Aleşd; Liceul Teoretic Constantin Şerban, Colegiul Tehnic Alexandru Roman, Salubri S.A.

SINTEU

Șinteu (în limba slovacă Nová Huta) este o comună în județul Bihor, formată din satele Huta Voivozi, SocetȘinteu (reședința) și Valea Târnei. Comuna Şinteu este situată în partea de est a judeţului Bihor, pe culmea Muntelui Şes, la o altitudine medie de 750 m, de o parte şi alta a DN 1H care leagă oraşul Aleşd de oraşul Şimleu Silvaniei, întinzându-se pe o suprafaţă de peste 40 km². Comuna Şinteu este străbătută de numeroase izvoare şi pâraie, dintre care cel mai important este râul Bistra. Cea mai importantă bogăţie naturală din zonă o constituie pădurile. Comuna Şinteu are în administrare peste 1.000 ha. de păşune împădurită. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Șinteu se ridică la 1.021 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt slovaci (96,38%), cu o minoritate de români (1,08%). Pe teritoriul comunei Şinteu, se întâlnesc aşezări specifice tipului risipit, caracteristice zonelor de munte, gospodăriile aflându-se la distanţe apreciabile unele față de altele. Comuna este amplasată în situl Natura 2000 Muntele Șes. Evenimente importante la nivelul comunei sunt Hramul bisericii Romano-Catolice Sfinții Chiril și Metodiu (luna iulie) și Festivalul Cartofului (luna octombrie). Comuna Șinteu este înfrățită cu localitatea Appenzell din Elveția și localitățile Terchova, Lucky, Igram și Kralova pri Senci din Slovacia. Primăria comunei Șinteu funcționează în centrul reședinței comunei, pe strada Principală nr.

SZARVAS

Oraşul Szarvas este situat în Judeţul Békés, în regiunea celor Trei Crişuri. Oraşul are o populaţie de 16 000 locuitori, în acelaşi timp fiind o zonă de atracţie pentru multe din localităţile şi satele mici din împrejurime. Szarvas reprezintă o importantă destinaţie turistică, cu nenumărate peisaje spectaculoase. Pe lângă turismul local ca şi principală sursă de venit, agricultura, industria cărnii, cea textilă şi cea de procesare reprezintă şi ele surse importante de venit. Oraşul nostru participă cu un buget total de 72 500 euro în prezentul proiect în care se vor organiza 2 evenimente de tip workshop de schimb transfrontalier de experienţă şi 1 şedinţă comună de consiliu local cu participarea reprezentanţilor tuturor partenerilor. Pe lângă aceste evenimente, următoarele activităţi pilot vor fi derulate: elaborarea unui Studiu privind transparenţa în administraţia publică, Organizarea unui program de educaţie digitală pentru populaţia 50+, Pagină web care va conţine informaţii în limbile Română şi Slovakă, şi achiziţia unui Set de echipament audio-tehnic pentru şedinţele Consiliului Local şi care va fi amplasat în sala de şedinţe.

BERETTYÓÚJFALU

În cadrul proiectului, din suma totală de 72.500 EUR care revin Primăriei Oraşului Berettyóújfalu (pe lângă elementele de conţinut obligatorii) se va renova / moderniza sala mare de şedinţe a Primăriei, se vor achiziţiona mobilier şi echipamente (sonorizare, proiector, sistem de votare etc), pagina web a oraşului va fi modernizată, activă, iar conţinutul acesteia va fi tradus, şi, de asemenea, vor avea loc 5 întâlniri de lucru cu reprezentanţii comunităţilor partenere. Proiectul a beneficiat de susţinere favorabilă pe 14.09.2018.